Etiketter

onsdag 2 oktober 2013

Matteprov för Lisas och Jonas grupp v 41 onsdag

Dessa moment ska ni kunna till provet
Grundkurs - grön kurs s 8-20 och blå kurs s 24-30

 • kvadraten på ett tal
 • roten ur ett tal
 • Pythagoras sats
 • negativa tal - addition och subtraktion
 • stora och små potenser - omvandla mellan vanlig form och potensform, grundpotensform
 • göra beräkningar med stora och små potenser - addition, subtraktion, multiplikation, division
 • vanliga prefix - tera, giga, mega, kilo, hekto, deci, centi, milli, mikro, nano
 • uppställning med heltal och decimaltal - addition, subtraktion, multiplikation, division
 • enhetsomvandlingar - längd, area, vikt
Fördjupningskurs - röd kurs s 31-35

 • negativa tal - multiplikation och division
 • räkna med kvadratrötter
 • svårare problem med Pythagoras sats
På s 38 finns det en sammanfattning.
Öva på diagnosen och på repetitionspappret.
Gå igenom arbetsstenciler.

Vill du ha en genomgång av något moment? Säg till på fredag så ordnar vi det!
Vill du ha fler övningsstenciler? Säg till på fredag så ordnar vi det!

ÖvaÖvaÖvaÖvaÖvaÖva
Lisa och Jonas