Etiketter

måndag 7 oktober 2013

Planering i svenska v. 41-43

Hej! Veckorna 41-43 kommer vi att jobba med temat "Vad ska du bli när du blir stor?" som kommer röra sig kring frågor om identitet, drömmar och förutsättningar att nå sina drömmar. Vi kommer att arbeta med uttryck i bildform, analysera bilder, läsa text i serieformat och själva uttrycka oss genom bilder. Här följer en planering över temat:

vecka 41
Måndag.
 • Introduktion till temat.
 • Kortskrivning om frågan: ”Vad ska du bli när du blir stor?” 
 • Samtal i smågrupper och helklass.

Tisdag.
 • Bildanalys. Genomgång + gemensam analys av bild från gammalt NP. 
Fredag.
Studiedag!

vecka 42
Måndag.
 • Introduktion av Persepolis, Marjane Satrapi.
 • Läsa.
 • Läsförståelse.
 • Bildanalys av bilden på sid 201 (Marjis förflutna).

Tisdag.
 • Samtal kring Persepolis i smågrupper.
 • Introduktion till kollage.
 • Gör en mindmap över vad som ska finnas med i kollaget. Fundera på en låt.
 • Läxa till måndag! Tydlig mindmap över kollaget klar. Om du vill ha med bilder hemifrån att fota eller ta nya bilder till kollaget, glöm inte att ta med på tisdag!

Fredag.
 • Värderingsövning.

vecka 43
Måndag.
 • Arbeta med kollage.

Tisdag.
 • Skriva en reflektion kring kollaget.

Fredag.
 • Vernissage! Visning av kollage.