Etiketter

måndag 21 oktober 2013

Skrivuppgift i två delar

Hela texten skrivs som flytande text d.v.s. inte i punktform. Gå igenom hela texten igen när du skrivit klart så att den lämnas in i gott skick! Tänk på stavning, styckeindelning och skiljetecken (t.ex. punkt och kommatecken) samt att texten är sammanhängande.


1. Skriv en text på 1/2 - 1 sida (1,5 radavstånd) där du resonerar kring frågorna:
  • Vad innebär frågan: ”Vad ska du bli när du blir stor?”? Varför kan den väcka så starka känslor tror du? Hur kan vi vända på frågan så att den inte blir lika ”jobbig” för vissa?
  • Vad har du för drömmar och hur kan drömmar skilja sig hos olika människor? Har alla lika förutsättningar att nå sina drömmar?
Stärk ditt resonemang med kopplingar till egna kunskaper och erfarenheter. Använd exempel från en diskussion eller ett samtal vi har haft i klassrummet, Persepolis (filmen eller seriealbumet) eller någon tanke som väckts under värderingsövningen. Exempel på sådant vi diskuterat är: förväntningar från föräldrar/lärare/vänner, vikten av att vara sig själv, grupptryck, yrket/gymnasiets betydelse för ens framtid, kultur, samhället, pengar, skolan, krig, identitet.

2. Skriv en reflektion kring kollaget. 

  • På vilket sätt representerar ditt kollage dig och dina drömmar? Beskriv kollagets helhet. 

  • Hur gjorde du när du valde bilderna? Förklara hur bilderna hänger samman med temat och vad varje bild representerar för dig.

  • Tror du att det går att tolka bilderna på flera sätt? Vilka?

  • Vilken betydelse har din låt för kollaget? Förklara vad låten betyder för dig. 

  • Hade kollagets helhet blivit annorlunda om du valt en annan låt tror du? På vilket sätt?

  • Tror du att någon i klassen kommer lära sig något nytt om dig genom att se ditt kollage? Vad i så fall?

  • Hur kändes det att göra kollaget? Och hur känner du inför att visa det inför klassen?