Etiketter

onsdag 9 oktober 2013

Spanskaprov vecka 42

Läs på det följande inför spanskaprovet:

Textboken kapitel 1-3.

S. 6-13 Läs texterna högt och översätt dem muntligt.

S. 85-86 glosor. Repetera dem och skriv in dm på glosor.eu om du inte redan gjort det.

Övningsboken kapitel 1-3

S. 30-36 Repaso. Läs igen om vad ni ska kunna och gör övningarna. Vi rättar dem gemensamt och med facit.
S. 7-29 gå igenom gamla övningar, repetera.

För att komma upp på högsta nivå ska ni också kunna böja och sätta in dessa verb i meningar.

Salir - gå ut, avgå                          Saber - veta, kunna
salgo                                             sé
sales                                              sabes
sale                                               sabe
salimos                                         sabemos
salís                                              sabéis
salen                                        saben

Decir - säga                                 Hacer - göra
digo                                             hago                                           
dices                                            haces
dice                                             hace
decimos                                      hacemos
decís                                           hacéis
dicen                                          hacen 

Reflexivo

Irse - bege sig, sticka iväg
me voy
te vas
se va
nos vamos
os vais
se van

Perfecto                                  perfecto reflexivo

he                                       salido (avgått)                me he ido   (jag har gått)
has                                     sabido (vetat)                  te has ido
ha                                       dicho  (sagt)                   se ha ido
hemos                                hecho  (gjort)                  nos hemos ido
habéis                                                                        os habéis ido
han                                                                            se han ido

Verbos regulares en presente
-ar     -er     -ir

 Verbos regulares en perfecto. 
-ado     -ido    -ido

Gerundio (pågåendeform presens)

estoy                      hablando
estás                       comiendo
está                        escribiendo
estamos
estáis
están

Det är viktigt att ni förstår hur man använder verben i olika sammanhang, när ni skriver och pratar på spanska.