Etiketter

måndag 7 oktober 2013

Svenska som andraspråk: Vecka 41-43

Under veckorna 41-43 kommer vi att börja förbereda oss inför de nationella proven samtidigt som vi jobbar med förmågorna "läsa" och "tala". Parallellt med detta slutför vi arbetet med Fritidsgården.

Vecka 41
  • Läsförståelsetest från ett gammalt NP. 
  • Fritidsgården inlägg 3 lämnas in senast på fredag.

Vecka 42

Måndag: 
  • Läxa tisdag: Ge kamratrespons på två inlägg i Fritidsgården (OBS! Välj inlägg inom SvA-gruppen). Skriv responsen som en kommentar till respektive inlägg. Du ska visa att du kan ge (enkla/utvecklade/väl utvecklade) omdömen om texters innehåll och uppbyggnad. Här finns en responsmall som du kan utgå ifrån.
Tisdag: 
  • Bearbeta dina inlägg utifrån den respons du har fått från kompisarna.

Fredag: 
  • Diskussionsövning nr 1
  • Genomgång läsförståelse (14 februari)

Vecka 43
Måndag: 
  • Diskussionsövning nr 1 (fortsättning)
Tisdag: 
  • Vi förbereder oss inför fredagsdiskussionen. 
  • Extrauppgift: Kortare läsförståelseövning

Fredag:
  • Diskussion (bedömningstillfälle)