Etiketter

måndag 11 november 2013

Spanskaläxa vecka 46

Kapitel 4, hela kapitlet, text och glosor. 

Läs på texten så att ni förstår den. Lär dig glosorna.

Extra viktigt
Du ska kunna säga:

vad du tycker:   Pienso que…
vad du tror    :   Creo que…
vad du tycker om:  Me gusta…
vad du skulle vilja göra i framtiden: En el futuro me gustaría….

Övningsboken s. 38-40.
Ni ska kunna böja de diftongerande  verben: cerrar, empezar, entender och poder, i presens (nutid)

Ejemplos:
empezar /ie/                           poder  /ue/                            
empiezo                                 puedo
empiezas                                puedes
empieza                                 puede                              
empezamos                           podemos
empezáis                               podéis
empiezan                              pueden

Skriftligt förhör.