Etiketter

onsdag 22 januari 2014

Fördjupningsuppgift Idrott vt 2014

I Lgr 11, Idrottens centrala innehåll, finns ett antal teoretiska moment som vi under två veckor i början av vårterminen i åk 9 kommer att arbeta med på följande vis:
Du ska välja ett av ämnena här nedanför och med hjälp av tex de länkar, databaser och litteratur som finns i denna Länken och naturligtvis även andra källor skriva en text på max en sida. Texten ska innehålla fakta om ämnet samt dina egna reflektioner och tankar. Den ska vara skriven efter de skrivregler som du lärt dig på svenskan och naturligtvis innehålla dina källor. 
Du ska publicera din text i din blogg (senast onsdag v 6) och även redovisa den muntligt i tvärgrupper om ca 6 personer på torsdagslektionen denna vecka. Då ska du kort berätta om det du skrivit samt vad du tänker om detta ämne. Förhoppningsvis blir det lite diskussioner och funderingar i grupperna. 
Jag bedömer hur du reflekterar och drar slutsatser om din text, inte innehållet. 
Arbetsgång:
  • vecka 4 - genomgång och uppstart torsdagslektionen
  • vecka 5 - enskilt arbete torsdagslektionen
  • vecka 6 - redovisning torsdagslektionen

Ämnen
Doping/droger
Mental träning
Kroppsideal i sportsammanhang men även i samhället i övrigt 
Genusperspektiv - olika idrotter, tex i media 
Kost och idrott 
Politik i idrotten, tex OS-bojkotter, Sydafrika mm 
Handikappidrott
Skolidrott i olika länder
Friluftsliv

Eget förslag