Etiketter

fredag 10 januari 2014

Svenska vecka 2-9

VECKA 2
Vi lyssnar till och reflekterar över innehållet i boken Oönskad.
Vi tränar inför nationella provet i svenska.
VECKA 3
Vi lyssnar till och reflekterar över innehållet i boken Oönskad.
Vi tränar inför nationella provet i svenska.
9b Genomgång av källkritik med Monika Staub Hallig (vår bibliotekarie)
Läxa till tisdag: 9a Läs och besvara frågor till texten; Jobbkrisen är en bluff
9b : Gör färdigt de källkritiska frågor ni får till texterna 
VECKA 4
Vi lyssnar till och reflekterar över innehållet i boken Oönskad.
Vi tränar inför nationella provet i svenska.
9a Genomgång av källkritik med Monika Staub Hallig (vår bibliotekarie)
Läxa till tisdag9a : Gör färdigt de källkritiska frågor ni får till texterna 
9b Läs och besvara frågor till texten; Jobbkrisen är en bluff

VECKA 5
Vi lyssnar till och reflekterar över innehållet i boken Oönskad.
Vi tränar inför nationella provet i svenska.
Läxa till tisdag: Läs och besvara frågor till texten Silverapan
VECKA 6
Vi lyssnar till och reflekterar över innehållet i boken Oönskad.
Vi tränar inför nationella provet i svenska.
Läxa till tisdag: Läs och besvara frågor til kapitel 9 + 10 i boken Oönskad- uppkopierat Obs! ta tiden när du läser.
VECKA 7
Vi lyssnar till och reflekterar över innehållet i boken Oönskad.
Vi tränar inför nationella provet i svenska.
Monika (vår bibliotekarie) går igenom Artikelsök och Mediearkivet.
Alla gör en skriftlig sammankoppling mellan boken Oönskad och andra företeelser, vilka man måste leta upp information om ur Mediearkivet eller Artikelsök.  Exempel på sammankopplingar:
 • Boken; evigt liv - jmf  den heliga gralen; kelterna 
 • Boken; bota sjukdomar / funtionshinder; evigt liv- jmf nutida cellforskning
 • Boken; ett barns politik / inga barn, ett liv för ett liv -jmf Kina ett bars politik och dess konsekvenser
 • Boken; en ”överklass” (de önskade) som kontrollerar andra (de oönskade): får dem att göra saker de inte själva gör:  jmf boken Hungerspelen ; jmf boken 1984
 • Boken; inga transporter med flyg - jmf nutida energiskatter på flyg
 • Boken; öknar en lyx; man kan bygga och odla i öknen jmf vår tid
 • Boken; arbetsläger för ”bråkstakar”- jmf arbetsläger i Stalins Ryssland
 • Boken; spara el; oönskade badar i kallt vatten och bor i kalla rum som har lågt i tak; man får inte använda apparater- jmf  nutida åtgärder för energibesparingar
 • Boken; oönskade får sällan äta kött - jmf resonemang om vegetarisk mat, som ger mindre koldioxidutslägpp
 • Boken; närodlad mat- jmf resonemang om nutida ekologisk och miljömärkt mat
 • Boken; Anna tycker inte Mrs Pincent är ond- jmf Stockholmssyndromet (när gisslan tog rånarens parti).
 • Boken; arbetsläger för oönskade och bråkstakar- jmf koncentrationsläger under andra världskriget
 • Boken; Anna är hjärntvättad av att ha suttit på Grange Hall i större delen av sitt liv. Ett terrorvälde- de som inte lyder-straffas- jmf Nordkorea- ett stängt land där invånarna ständigt utsätts för propaganda. Oliktänkande straffas.
 • Boken; kamratuppfostran och grupptryck jmf internat t ex Lundsberg
Avsluta din sammankopplling med att ange vilka källor du använt till din sammankoppling. Resonera även om dessa källors användbarhet och trovärdighet. Varför valde du dessa källor? Motivera ditt val.

Läxa till tisdag: Skriv på din sammankoppling- färdig på fredagslektionen.
VECKA 9: Fördjupning: miljö