Etiketter

torsdag 6 februari 2014

Fördjupningsarbete Em vecka 9

ENERGI & MILJÖ – temadagar om hållbar utveckling i årskurs 9
Identifiera ett miljöproblem i din närhet (lokalt) Lund – Gunnesbo – Gunnesboskolan – ditt eget hushåll – som du vill göra något åt.
Bli lobbyist – d v s ditt uppdrag är att förändra människors beteende och attityd, till ett mera miljövänligt sådant. Använd all din kreativitet för att förändra!
a) Skaffa bakgrundsfakta – använd minst tre till fyra källor. Du ska i denna del av arbetet beskriva och sammanfatta problemet, dess orsaker och samt konsekvenser för människor och natur. Det är också obligatoriskt att resonera om källornas trovärdighet och relevans. Detta gör du i ett tillägg till din källförteckning.
Om du kan, ha gärna ett historiskt perspektiv på ditt problem.
b) Välj en metod: Skriv ett handlingsprogram (info/morot/piska), ett åtgärdsprogram (morot/piska), en film, en radiojingle/reklam, bussreklam, debattprogram, reklamblad/utskick, lagförslag, festivalprogram, eller eget förslag.
c) Testa metoden på lämpligt sätt på en familj eller annan grupp. Går det att få fram mätbara resultat?
Tidsplan:
V 9: Temavecka: Du arbetar med ditt projekt under Sv, SO och NO lektionerna.
V 10-12: Arbete med projektet under eget ansvar (inga lektioner i skolan ges under denna tid!)
V 13: Redovisning och ”Framtidsfestival”.

Din redovisning ska innehålla följande delar:
Inledning: Vilket problem har jag valt och varför (motivering).
Bakgrund: Se ovan!
Metod: En beskrivning av hur du tänkt förändra attityder och beteenden.

Hur du väljer att redovisa är upp till dig – det kan vara en skriven rapport, det kan vara en Keynote, det kan vara en film m.m.