Etiketter

tisdag 4 februari 2014

Musikhistoriearbete VT-14

Nu är det hög tid att jobba med sitt musikhistoriearbete.
Om du inte redan har gjort det ska du välja en kompositör att göra ditt arbete om.
Här kommer några ställen där det finns bra information om kompositörerna, deras epoker och verk:
www.ne.se
www.komponera.se
www.musiksok.se

Du kommer att behöva lyssna mycket på musik som din kompositör har skrivit och du kommer att behöva jobba mer tid med arbetet än bara på musiklektionerna.

Detta MÅSTE arbetet innehålla:

 • Din egen text om kompositörens liv och den tid/epok som han levde/lever i.
 • Berätta om några verk som han/hon har skrivit. 

FÖR att nå HÖGRE bedömningsNIVÅ behöver du också redogöra för några av de många frågeställningarna och punkterna nedan:
 • Hur såg livet runt omkring ut vid kompositörens tid (politiskt, kulturellt)?
 • Kan det ha påverkat kompositören till viss musik? Hur? Varför?
Berätta om och redogör för några kompositioner som han/hon har skrivit:
 • När och hur tilkom de?
 • Finns det någon orsak till att de skrevs just då?
 • Finns det något speciellt händelseförlopp i musiken t ex som i Midsommarvaka. 
 • Vilka instrument och/eller tema kan man höra och när i musiken i så fall?
 • Har kompositören använt sig av någon speciell kompositionsform i det aktuella verket? Beskriv!
 • Vilka begrepp bör förklaras i samband med en beskrivning av kompositören eller verket?
 • Jämför din kompositörs musik med musik från en annan epok. Vilka skillnader och likheter kan man höra och märka?

OM du behöver nå längre i din bedömning i den sista aspekten i bedömningsmatrisen på unikum kan det också vara bra att fundera över:
 • Beskriv någon instrumentgrupp som man förknippar med din kompositör och hans/hennes musik lite närmare. 

Tänk på att vara noga med att ange alla källor. Skriv ner dessa redan från början.

Senast inför din musiklektion V.10 ska din inlämning vara på plats i bloggen.