Etiketter

måndag 24 februari 2014

Spanskaläxa v. 9

Textboken:
Text s. 24-25, läs och förstå den.
Glosor s. 89

Fokus är på de reflexiva verben. Lär dig de reflexiva pronomina:

me
te
se
nos
os
se

Oregelbundet verb, poner. sätta, ställa, lägga

Presens        preteritum        perfekt particip

pongo           puse                   he                puesto
pones            pusiste               has               puesto
pone             puso                   ha                puesto
ponemos       pusimos            hemos          puesto
ponéis           pusisteis            habéis          puesto
ponen            pusieron            han              puesto