Etiketter

onsdag 26 mars 2014

Lektion om växthuseffekten 9b

Kolla följande länkar om växthus effekten.
länk 1
Länk 2
Besvara därefter följande frågor:

1. Under vilket århundrade nämndes första gången ”växthuseffekten”?
2. Vem var Svante Arrhenius?
3. Är det varmare eller kallare på jorden än
på planeten Venus?
4. Är det varmare eller kallare på jorden än på planeten Mars?
5. Kan du förklara vad temperaturskillnaderna ovan beror på?
6. Vad gjorde forskningsstationen Vostok i Antarktis för viktig upptäckt?
7. Ungefär hur många grader har medeltemperaturen stigit sen början av 1900-talet?
8. Hur många grader tror man att medeltemperaturen kommer att öka på 2000-talet, på ett ungefär?
9. Ge minst två exempel på viktiga växthusgaser.
10. På vilket sätt bidrar boskapsuppfödning till växthuseffekten?
11. Vad är Kyoto-avtalet för något?
Olle