Etiketter

söndag 2 mars 2014

Spanskaprov vecka 10

Läs på detta inför provet på torsdag:

Textboken:
Kapitel 4-7, s. 14-25, läs på texterna så att du förstår dem.
Glosor s. 86-89, lär dig dem som vi har haft i läxa.

Övningsboken 
s. 37-60, gå repetera gamla övningar.
Repaso 2 s. 61-67, gör övningarna och rätta med facit som du får.

Läs på detta extra noga:

Verb med diftong, ex pienso, piensas…
Reflexiva verb.
Åsiktsuttryck (kapitel 4)
América Central
Översättning av texterna
Att kunna berätta om din morgon, ¡Qué haces por la mañana?

Lär dig att böja de regelbundna verben i presens, preteritum och perfekt particip.

Följande oregelbundna verb ska du också kunna i alla tre tempus:

dar och ir. Samt kunna bilda meningar med dessa.

dar - ge  

presens                         preteritum                          perfekt
doy                               di                                         he
das                               diste                                     has
da                                dio                                        ha                 dado
damos                         dimos                                   hemos
dais                             disteis                                   habéis
dan                             dieron                                  han 

ir - gå, åka fara

presens                        preteritum                        perfekt
voy                               fui                                      he
vas                               fuiste                                  has
va                                fue                                      ha                     ido
vamos                         fuimos                                hemos
vais                             fuisteis                                habéis
va                               fueron                                 han