Etiketter

måndag 7 april 2014

Idrottsuppgift

Hej 9ab!

Under idrottslektionerna har vi på olika sätt tagit upp och diskuterat säkerhet och risker i samband med idrottsaktiviteter. I kunskapskraven/matrisen står det för betyget E:

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.”

Här kommer reflektionsuppgiften om säkerhet och risker på idrotten:

1. Hur kan du minska skaderisken och göra aktiviteten säkrare för dig själv?

2. Hur kan omgivningen, tex redskap, aktivitet, underlag mm påverka säkerhet och risker?

3. Hur kan du genom ditt sätt att genomföra aktiviteten påverka säkerhet och risker både för dig själv och andra?

Svara så utförligt du kan, koppla gärna till tidigare arbetsområden eller andra erfarenheter. Skriv i din blogg.

Eftersom jag vet att ni har mycket att göra får ni uppgiften nu med inlämningsdatum om 6 veckor så att ni har gott om tid att göra den vid ett tillfälle som passar er!
Senaste dag för inlämning/publicering: söndag 18 maj.

/Ylva