Etiketter

tisdag 1 april 2014

Litteraturhistoria

Vi ska bekanta oss mer med epokerna upplysningen, romantiken, realismen och modernismen. Lärarna introducerar med en övergripande genomgång. Därefter ska ni välja vilken epok ni vill arbeta med. I grupper ska ni ansvara för en fyllig presentation av varje epok. I kunskapskraven står det att man ska kunna koppla upphovsman till hans verk och kunna se hur verket passar in i den tid och kultur som verket tillverkades i därför vill vi att varje presentation ska innehålla:

  • Stora historiska händelser och typiska trender vid den tiden.
  • Kännetecken för den litterära epoken.
  • Information om några kända verk och dess upphovsmän.(Det räcker om man läser utdrag ur dessa kända verk. Vi har antologier i biblioteket och ni hittar kanske utdrag på nätet.)
Hur ni väljer att presentera står er fritt. Vill ni hålla en lektion, göra en film eller ett radioprogram, spela teater eller något annat ni kommer på? I er stora grupp på 6-8 personer är det viktigt att ni fördelar arbetet. Vem gör vad? Täcker ni in alla nödvändiga bitar - (se ovan)?

Ni har veckorna 15 (2 lektioner), 17 (2 lektioner) och 18 (2 lektioner) på er. Dessutom gäller detta arbete även som läxa för dessa veckor. Vi redovisar vecka 19. Inför redovisningen måste ni i gruppen göra en provredovisning och se till att alla bitar finns med. I gruppen enas ni dessutom om fem viktiga nyckelord (fraser, person/verk) som kännetecknar er epok. Dessa nyckelord presenterar ni i samband med er redovisning.

Efter varje presentation kommer läraren att ställa ett par frågor på det ni fått presenterat. Både de som är åhörare och de som presenterar besvarar dessa frågor skriftligt. Vi bedömer både er presentation (uppgift) och era skriftliga svar.

Var hittar ni material?