Etiketter

tisdag 20 maj 2014

"Don't Stop Believing" 9b grupp a VT-14

9b gr a (140423)
Vi har spelat in "Don't Stop Believing" Du kan lyssna på låten här.

Du kan i din bedömningsmatris i musik på UNIKUM läsa min kommentar kring ditt praktiska musicerande i "Don't Stop Believing" och om du behöver för din bedömnings skull kan du i kommentarsfältet vid bedömningsmatrisen reflektera kring följande:
1. Vilket instrument spelade du? 
2. Vad gick bra för din egen del? 
3. Hur kan du jobba vidare för att utveckla ditt musicerande? 
4. Tänk på musicerandet i gruppen som helhet och kommentera hur du tycker att det gick när vi spelade den här låten tillsammans. Vad fungerade bra och vad skulle vi kunna jobba vidare med/utveckla?
/Maria