Etiketter

måndag 19 maj 2014

Engelskaläxa lilla gruppen

Läs på det följande:

Real or fake television p. 108-109. Översätt texten muntligt.  Skriftligt förhör!

Glosor s. 173-174

hooked on - förtjust i, contest - tävling, main - huvud, trick - lura, either - or - antingen eller, nasty - osmaklig, contestant - tävlande, advert - annons, employed - anställd, eventually - så småningom,

cleverly - skickligt, litter - skräp - socket - vägguttag, creation - skapelse, make believe - låtsas
screen - skärm, truly - verkligen, doubt - tvivel, tvivla, caravan - husvagn,
compensation - kompensation, speech - tal

Verbs p. 145-146

show - showed - shown
sink - sank - sunk
sit - sat - sat
sleep - slept - slept
speak - spoke - spoken

spend - spent - spent
stand - stood - stood
steal - stole - stolen
take - took - taken
teach - taught - taught

tell - told - told
think - thought - thought
understand - understood - understood
wear - wore - worn
write - wrote - written