Etiketter

torsdag 15 maj 2014

Franska: Att förbereda inför NP

Grupper till muntligt NP måndag och onsdag v. 21 (ca 15 min/grupp, turordning lottas på måndag):
Sonja & Rose
Nanjot, Noor & Jasmine
Erik & August
Alex, Carl & Rasmus
Tor, Minna & Julia

På den här LÄNKEN finner ni en lista med de vanligaste verben, substantiven, adjektiven etcetera som man brukar ha nytta av att känna igen/kunna använda sig av på nationella provets olika delar.

Det är bra om man är säker på samtliga böjningar av de regelbundna er-verben i presens samt presensböjningarna av de fyra vanligaste oregelbundna verben être, avoir, aller och faire så att man känner igen dem och kan använda dem i tal och skrift. Man behöver även träna på hur man konstruerar dåtid (passé composé) och framtid (futur proche) men för E-nivå är det viktigaste att man kan grundform och presens av ovanstående verb samt de de vanligaste substantiven, adjektiven etc.

Om man vill träna på att skriva i dåtid och framtid kan man träna på följande frågeställningar hemma:

Dåtid (passé composé):
Qu'est-ce que tu as fait la semaine passée ?
Qu'est-ce que tu as fait pendant tes vacances dernières ?
Décris un voyage que tu as fait !

Framtid (futur proche):
Qu'est-ce que tu vas faire pendant tes vacances d'été ?
Qu'est-ce que tu vas faire cet automne ? Où est-ce que tu vas étudier ? Quel programme ?
Quels sont tes projets et rêves pour l'avenir ?  Par exemple: "Quand j'ai 25 ans, je vais habiter à New York et là, je vais travailler avec... "

På samtliga frågeställningar i både dåtid och framtid ska du försöka få med så mycket som möjligt av:
 När? Var? Vad? Hur? Med vem? och Varför?
Tänk på verbböjningar, att binda samman satser med hjälp av ord såsom "och, med, eller, sedan, eftersom" och försök få rätt på när det ska vara à/à l'/au/à la, de/de l'/ du/ de la.

Fråga mig gärna om du undrar över något ord eller uttryck.

Bonne chance !
Anna